Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

12.03.2012 - "Numeryczna symulacja transformacji fal wodnych w strefie brzegowej morza o zmiennej głębokości"

Prof. Kazimierz Szmidt z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi referat autorstwa K. Szmidta i B. Hedzielskiego pt. "Numeryczna symulacja transformacji fal wodnych w strefie brzegowej morza o zmiennej glebokosci".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku