Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

12. międzynarodowa konferencja na Tajwanie

W dniach 04-12 listopada mieście Tainan (Tajwan) odbyła się 12. międzynarodowa konferencja International Conference on Hydroscience and Engineering. Wykład pod tytułem

„Coastal Resilience in Poland: from Observations to Theoretical Generalization” – R. Ostrowski i G. Różyński

wygłosił dr hab. inż. Grzegorz Różyński, prof. IBW PAN

W trakcie konferencji wysłuchano szeregu ważnych referatów związanych z modelowaniem falowania oraz transportu osadów w morzu, estuariach i rzekach. Referaty te mogą stanowić inspirację przyszłych badań tych zjawisk w IBW PAN.

Ciekawym elementem konferencji była wycieczka techniczna na zaporę Zengwen (największy zbiornik zaporowy na Tajwanie służący pozyskaniu wody do celów konsumpcyjnych), który w dużym stopniu uległ zamuleniu na skutek tropikalnych deszczów, towarzyszących tajfunom. W chwili obecnej wykonywana jest instalacja odmulająca w formie syfonu i rurociągu, którym przydenne warstwy wody o bardzo dużej koncentracji osadów będą odprowadzane w dół rzeki odblokowując zbiornik.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku