Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

11.05.2015 - "Prezentacja głównych założeń propozycji projektu SunFleet"

Dr Małgorzata Bielecka wygłosi referat pt.: "Prezentacja głównych założeń propozycji projektu SunFleet" autorstwa dr Małgorzaty Bieleckiej i Jacka Wójkowskiego

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku