Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

11.04.2016 - "The interaction between wave and storm surge during a typhoon process"

Mgr inż. Michał Morawski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.: "The interaction between wave and storm surge during a typhoon process".

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku