Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

09.11.2009 - “Nakrycia i grupa podstawowa”

Mgr inż. Justyna Sławińska z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Nakrycia i grupa podstawowa”.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku