Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

07.12.2009 - Przerwa

Seminarium odwołane – posiedzenie Rady Naukowej IBW PAN

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku