Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

04.04.2011 - "Galera – superkomputer Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej"

Seminarium wyjazdowe na Politechnice Gdańskiej w celu zapoznania się z zasadami korzystanie z Galery – superkomputera, klastra, będącego częścią Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku