Institute of Hydro-Engineering
of Polish Academy of Sciences

02.11.2009 - “Badania statutowe IBW PAN 2011-2014″

Prof. Andrzej Sawicki z Zakładu Geomechaniki wygłosi odczyt pt. “Badania statutowe IBW PAN 2011-2014″.

Contact:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Employee zone:

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku