Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Wizyta prof. Tai-Wena Hsu z Tajwanu

W dniach od 2 do 5 marca 2023 roku, w ramach projektu PAN/MOST pt. "Numeryczna analiza wybojów w dnie morskim przy fundamentach turbin morskich farm wiatrowych", mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk profesora Tai-Wena Hsu, Rektora National Taiwan Ocean University oraz profesora Chun-I Wu.

Podczas wizyty profesor Hsu przedstawił referat na temat rozwoju farm wiatrowych w Cieśnienie Tajwańskiej i zarysował możliwość dalszej współpracy w badaniach wybojów (ang. scour) powstających w bliskim sąsiedztwie fundamentów morskich turbin wiatrowych.

Uscisk dłoni po podpisaniu porozumienia

Uczestnicy porozumienia

Uczestnicy porozumienia

Zwiedzanie lagoratorium hudraulicznego

Wykład profesora Tai-Wena Hsu, zbliżenie na prelegenta

Wykład profesora Tai-Wena Hsu, plan ogówlny

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku