Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Spotkania projektu REST-COAST w Gdańsku

W dniach 18-21.09.2023 odbyło się w Gdańsku dorocznie spotkanie projektu H2020 REST-COAST (Large Scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity). Jest to projekt EU H2020, a IBW PAN jest jego uczestnikiem. Jest to jeden z trzech projektów EU zajmujących się odbudową bioróżnorodności w Europie; jego obszarem zainteresowania są strefy brzegowe i ich funkcjonowanie w warunkach zmian klimatycznych. Polskim studium przypadku jest sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym, jako sanktuarium dla ptaków, których obecność w rejonie Zalewu zmniejsza się w ostatnich dekadach.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 pracowników naukowych i interesariuszy z Hiszpanii, Niderlandów, Włoch, Niemiec, Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii. Polskę reprezentował prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński z IBW PAN oraz trzech pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni – głównego interesariusza na Zalewie Wiślanym. Dodatkowo, w spotkaniu wzięło też udział ok. 30 uczestników online.

W dniu 18.09 odbyła się całodniowa wycieczka na sztuczną wyspę na Zalewie, podczas której przedstawiono koncepcję ochrony wybranych gatunków ptaków na wyspie. Odbyto także krótką wizytację śluzy na Przekopie Mierzei w celu objaśnienia celu wybudowania Przekopu.

W dniach 19-21.09 odbyła się część merytoryczna spotkania, podczas której podsumowano dotychczasowe działania i sukcesy projektu oraz nakreślono plan działań na trzeci rok projektu. Prof. Różyński poinformował konsorcjum projektu, że IBW PAN otrzymał nagrodę edycji Forum Inteligentnego Rozwoju za działania w projekcie w kategorii Projekt Przyszłości.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku