Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Nominacja Profesora Pawła Rowińskiego

profesor Paweł Rowiński Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan Profesor Paweł Rowiński, Dyrektor Instytutu Geofizyki PAN, członek rzeczywisty PAN, a jednocześnie Przewodniczący Rady Naukowej naszego instytutu został wybrany na Prezesa Europejskiej Federacji Akademii Nauk (ALLEA) na lata 2024-2027. All European Academies (ALLEA) to Europejska Federacja Akademii Nauk założona w 1994 roku. Należy do niej ponad 50 Akademii Nauk i Towarzystw Naukowych z ponad 40 krajów członkowskich Rady Europy. Sekretariat organizacji mieści się w siedzibie Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk i Humanistyki (BBAW) w Berlinie. ALLEA jest instytucją niezależną od interesów politycznych, religijnych, handlowych czy ideologicznych, finansowaną przez akademie członkowskie. Polskimi instytucjami naukowymi zrzeszonymi w ALLEA są Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności.

To dla środowiska IBW PAN niezwykły zaszczyt, że Przewodniczącym naszej Rady Naukowej jest osoba piastująca tak prestiżową funkcję.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy sukcesów na nowym stanowisku.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku