Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Obchody 70-lecia Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Dnia 19 stycznia Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku uroczyście obchodził 70-lecie istnienia. Wśród gości, którzy uczcili naszą uroczystość swoją obecnością, byli wybitni naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego i instytucji rządowych oraz partnerów biznesowych. Podczas uroczystości powitalnej nie mogło zabraknąć serdecznych słów dla wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prezes Oddziału Gdańskiego PAN oraz Anna Stelmaszyk – Świerczyńska, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, jak również Dyrektorzy Instytutu Oceanologii PAN i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN – prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski i dr hab. Marcin Lackowski.

Przez lata działalności kadra naukowa Instytutu Budownictwa Wodnego PAN brała udział w wielu projektach międzynarodowych, realizowała wymagające zlecenia komercyjne oraz przede wszystkim rozwijała się naukowo. Ogółem przez te lata nadano w instytucie 112 stopni doktora, 34 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego a 17 osób – tytuł profesora nauk technicznych. Ponadto pięciu pracowników naukowych zostało członkami Polskiej Akademii Nauk (prof. Stanisław Hueckel, prof. Czesław Druet, prof. Kazimierz Thiel, prof. Piotr Wilde i prof. Stanisław Massel), co jest wyrazem uznania dla ich wkładu w rozwój nauki.

Z okazji 70-lecia Instytutu Budownictwa Wodnego PAN pragniemy podkreślić bogactwo osiągnięć, wyzwań i ewolucji, które stanowiły integralną część naszej drogi. Poprzez siedem dekad nasza instytucja koncentrowała się na rozwijaniu naukowych dziedzin takich jak hydraulika, hydrologia, technologie ochrony brzegów czy mechanika falowania, przyczyniając się do postępu w budownictwie hydrotechnicznym. Instytut odgrywał także kluczową rolę w realizacji wielu strategicznych projektów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpraca z partnerami z sektora publicznego i prywatnego zaowocowała udziałem w projektach takich jak m.in. Przekop Mierzei Wiślanej, Port LNG Świnoujście, czy planowana budowa pierwszej Polskiej Elektrowni Jądrowej. To tylko kilka przykładów inwestycji, w których wiedza i doświadczenie naszych pracowników odgrywały kluczową rolę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy znaleźli czas, by świętować z nami 70-lecie IBW PAN. Chcielibyśmy także wyrazić uznanie dla instytucji oraz firm, z którymi mieliśmy zaszczyt współpracować przez te lata. Jednakże najgłębsze wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę naszych byłych i obecnych pracowników, których zaangażowanie i poświęcenie stanowią fundamenty funkcjonowania instytutu.

Serdecznie dziękujemy za listy gratulacyjne, które cytujemy poniżej:

 1. A. Stelmaszyk-Świerczyńska, UM w Gdynia
 2. D. Gawin, M. Lefik, Politechnika Łódzka
 3. D. Wieczorek, Minister Nauki
 4. G. Węgrzyn, Oddział PAN w Gdańsku
 5. G. Węgrzyn, Rada Doskonałości Naukowej
 6. H. Śniegocki, Polski Rejestr Statków S.A.
 7. J. Żukowska, Politechnika Gdańska
 8. K. Wilde, Politechnika Gdańska
 9. M. Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni
 10. M. Konarzewski, Prezes PAN
 11. M. Lackowski, Instytu Maszyn Przepływowych PAN
 12. P. Nowak, KGHM
 13. P. Rowiński, Instytut Geofizyki PAN
 14. P. Ładyżyński, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 15. T. Burczyński, Rada Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN
 16. W. Jegliński, Państwowy Instytut Geologiczny
 17. W. Surosz, Uniwersytet Gdański

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku