Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2023

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07-09-2023 projekt EU H2020 REST-COAST (Large scale RESToration of COASTal ecosystems through rivers to sea connectivity), którego kierownikiem w IBW PAN jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Różyński, otrzymał nagrodę Forum Inteligentnego Rozwoju w edycji 2023 w kategorii Projekt Przyszłości.

Forum Inteligentnego Rozwoju to 2-dniowy kongres projektów przyszłości dla inteligentnego rozwoju, przygotowany przez specjalistów ds. promocji badań, innowacji i inwestycji dla inspirujących innowatorów oraz inwestorów reprezentujących inteligentne specjalizacje. Organizowane od 2016 roku, stanowi ono przestrzeń do interakcji najważniejszych decydentów inteligentnego rozwoju: biznesu, nauki, samorządu i administracji państwowej. W edycji bieżącej, które odbyło się w dniach 19-20.10.2023 33% uczestników Forum stanowił biznes, 30% nauka, 20% organy samorządowe, 10% administracja państwowa oraz 7% media. Partnerem głównym Forum jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a głównym partnerem medialnym jest magazyn Forbes. Forum przyznaje nagrody w trzech kategoriach:

  1. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju (nagroda za innowacyjną działalność),
  2. Naukowiec Przyszłości (Nagroda dla ludzi tworzących lepszą przyszłość),
  3. Marka Przyszłości (nagroda dla kreatorów marek przyszłości).

Projekt REST-COAST uzyskał nagrodę w pierwszej kategorii, jako projekt przyszłości „za dotychczasowe wyniki przedsięwzięć mogące skutkować pozytywnym wpływem na rozwój społeczno-gospodarczy, a także otwarte podejście do promocji i komunikacji ze społeczeństwem, w celu przedstawienia wagi korzyści wynikających z realizowanego rozwiązania”. cerytyfikat nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Projekt Przyszłości

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku