Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Modelowanie procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w sąsiedztwie Półwyspu Helskiego

Na mocy umowy pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni a Instytutem Budownictwa Wodnego PAN wykonywany jest monitoring i modelowanie matematyczne procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w sąsiedztwie Półwyspu Helskiego. Pomiary prowadzone są w reprezentatywnych lokalizacjach wokół Półwyspu Helskiego, modelowanie prądów i ruchu osadów w strefie brzegowej - dla odmorskiej strony i rejonu cypla Półwyspu, zaś modelowanie głębokowodnych procesów hydrodynamicznych - dla całego Bałtyku. Prowadzone prace pozwolą na określenie erozyjnego zagrożenia brzegów Półwyspu Helskiego. Ostatecznym efektem projektu będzie opracowanie nowej strategii ochrony brzegów w kontekście obserwowanych zmian klimatu i narastającej antropopresji. Rejestrowane dane pomiarowe i wyniki modelowania numerycznego udostępniane są w trybie on-line na stronie https://polskibrzeg.ibwpan.gda.pl/.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku