Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Międzynarodowe seminarium IBW PAN

W dniach 20-24 maja 2024 roku, z inicjatywy IBW PAN, mieliśmy zaszczyt gościć naukowców z różnych krajów. Naszymi gośćmi byli:

Prof. Paulo Silva z Uniwersytetu w Aveiro (Portugalia), specjalista w dziedzinie transportu osadów i morfodynamiki systemów przybrzeżnych. Prof. Tiago Abreu z Instytutu Inżynierii w Porto (Portugalia), specjalista w dziedzinie transportu osadów i modelowania morfodynamicznego. Dr. Glenn Strypsteen z Uniwersytetu w Lund (Szwecja), specjalista w dziedzinie transportu eolicznego. Dr. Caroline Hallin z Uniwersytetu w Lund (Szwecja), specjalistka w dziedzinie modelowania erozji plaż i wydm.

Wykorzystaliśmy ten czas na owocną wymianę pomysłów i koncepcji. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i liczymy na dalszą współpracę!

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku