Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

Grill Instytutowy

Dziękujemy wszystkim za udział w grillu, który odbył się 24 maja 2024 roku. Mamy nadzieję, że dobrze spędziliście czas. Życzymy, aby nowe służbowe kurtki dobrze się nosiły!

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku