Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

9.06.2016 - "Innovative Technologies of Shore Protection, Mooring Systems and Flood Protection"

Międzynarodowe Seminarium "INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF SHORE PROTECTION, MOORING SYSTEMS AND FLOOD PROTECTION"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku