Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

8.11.2010 - “Modelowanie zagadnień mechaniki pękania stochastyczną metodą bezsiatkową.”

Mgr inz. Aleksandra Korzec z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. “Modelowanie zagadnień mechaniki pękania stochastyczną metodą bezsiatkową.”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku