Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

8.04.2013 - "Brzeg morski i sposoby jego ochrony w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie"

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak, Kierownik Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów, wygłosi referat pt."Brzeg morski i sposoby jego ochrony w Obwodzie Kaliningradzkim i na Litwie".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku