Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

7.10.2016 - "Analiza wpływu obecności roślin na skarpach na ich stateczność"

Dr inż. Barbara Świtała z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.: "Analiza wpływu obecności roślin na skarpach na ich stateczność".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku