Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

6.12.2006 - “Dalsze kierunki rozwoju modelowania transportu osadów – część 1″

Dr Jarosław Biegowski z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Dalsze kierunki rozwoju modelowania transportu osadów – część 1″

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku