Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

6.06.2016 - "Ocena trwałości materiałów tekstylnych dla przekryć wiszących (Durability evaluation of textile hanging roofs materials)"

Dr inż. Krzysztof Żerdzicki z Katedry Mechanika Budowli WILiŚ PG wygłosi referat pt. "Ocena trwałości materiałów tekstylnych dla przekryć wiszących (Durability evaluation of textile hanging roofs materials)".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku