Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

6.05.2013 - "University of Central Queensland (Rockhampton, Australia) - coastal engineering study and research"

dr inż. Jerzy Piórewicz, profesor University of Central Queensland, zaproszony przez Zakład Geomechaniki, wygłosi referat ( w j. polskim) pt."University of Central Queensland (Rockhampton, Australia) - coastal engineering study and research".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku