Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

4.12.2017 - Obliczanie abrazji wydm w rejonie Lubiatowa

Dr inż. Piotr Szmytkiewicz z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.: "Obliczanie abrazji wydm w rejonie Lubiatowa".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku