Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

4.11.2013 - "Modyfikacja przyrostowego modelu gruntu niespoistego, opisującego zjawiska poprzedzające stan graniczny"

Mgr Justyna Sławińska z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt."Modyfikacja przyrostowego modelu gruntu niespoistego, opisującego zjawiska poprzedzające stan graniczny".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku