Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

4.04.2007 - “Przepływ wody w nasyconych i nienasyconych ośrodkach porowatych – podstawy opisu”

Dr inż. Adam Szymkiewicz z Zakładu Geotechniki wygłosi wykład pt. “Przepływ wody w nasyconych i nienasyconych ośrodkach porowatych – podstawy opisu”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku