Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

4.02.2013 - "Przyszłość plaż południowego Bałtyku w świetle prognozowanych zmian klimatu (na przykładzie Półwyspu Helskiego)"

Dr hab. inż. Rafał Ostrowski, prof. IBW PAN wygłosi referat autorstwa Grzegorza Cerkowniaka, Rafała Ostrowskiego i Piotra Szmytkiewicza pt."Przyszłość plaż południowego Bałtyku w świetle prognozowanych zmian klimatu (na przykładzie Półwyspu Helskiego)".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku