Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

31.01.2007 - “Problemy z pękającymi nawierzchniami drogowymi”

Dr inż. Krystyna Kazimierowicz Frankowska z Zakładu Geomechaniki wygłosi wykład pt. “Problemy z pękającymi nawierzchniami drogowymi”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku