Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

28.10.2013 - "Dynamika wielokadłubowych jednostek pływających typu katamaran na fali nieregularnej"

Mgr inż. Agnieszka Królicka ze Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Oceanografii i Geografii UG wygłosi referat pt."Dynamika wielokadłubowych jednostek pływających typu katamaran na fali nieregularnej".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku