Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

28.02.2007 - “Propozycja prostego opisu dyspersji hydrodynamicznej w gruntach nienasyconych” – część I

Doc. dr hab. Stanisław Maciejewski z Zakładu Geotechniki wygłosi wykład pt. “Propozycja prostego opisu dyspersji hydrodynamicznej w gruntach nienasyconych” – część I

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku