Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

27.11.2017 - "Potencjał upłynnienia mieszanin piasku z pyłem"

Mgr Agata Mikos z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.:"Potencjał upłynnienia mieszanin piasku z pyłem".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku