Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

26.04.2010 - “Reflection and transmission of nonlinear water waves at a semi-submerged dock”

Doc. Wojciech Sulisz z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. “Reflection and transmission of nonlinear water waves at a semi-submerged dock”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku