Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

25.01.2010 - “Informacja o działalności Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów”

Prof. Zbigniew Pruszak z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi odczyt pt. “Informacja o działalności Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku