Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

24.05.2010 - Przerwa

Seminarium przeniesione na 31 maja z uwagi na Konferencję Polsko-Rosyjską w Lubiatowie i Bałtycki Festiwal Nauki

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku