Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

23.05.2016 - "Zmiany zachodzące na stożku ujściowym Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych"

Pan mgr inż. Grzegorz Cerkowniak z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.: "Zmiany zachodzące na stożku ujściowym Wisły w różnych skalach czasowych i przestrzennych".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku