Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

23.05.2007 - “Wyznaczanie obciążeń konstrukcji wywołanych uderzeniem kry lodu”

Doc. dr hab. Ryszard Staroszczyk z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. “Wyznaczanie obciążeń konstrukcji wywołanych uderzeniem kry lodu”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku