Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

22.11.2010 - “A multi-grain model for dynamic recrystallization in polar ice”

Prof. Ryszard Staroszczyk z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. “A multi-grain model for dynamic recrystallization in polar ice”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku