Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

22.04.2009 - ”Seminaria IBW PAN – co dalej?”

Dr hab. Marek Kulczykowski z Zakładu Geomechaniki wygłosi odczyt pt. ”Seminaria IBW PAN – co dalej?”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku