Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

21.10.2013 - "Identyfikacja, opis i parametryzacja prądów rozrywających w warunkach wielorewowej strefy brzegowej południowego Bałtyku"

Mgr. inż. Jan Schönhofer z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi referat pt.:"Identyfikacja, opis i parametryzacja prądów rozrywających w warunkach wielorewowej strefy brzegowej południowego Bałtyku"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku