Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

21.02.2007 - “Analiza szeregów czasowych poziomu wody, zarejestrowanych w różnych punktach strefy brzegowej w pobliżu MLB Lubiatowo”

Mgr inż. Piotr Szmytkiewicz z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Analiza szeregów czasowych poziomu wody, zarejestrowanych w różnych punktach strefy brzegowej w pobliżu MLB Lubiatowo”

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku