Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

20.05.2013 - "Zrozumieć falowanie"

Dr Jerzy Kolodko, reprezentujacy Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów, wygłosi referat pt. "Zrozumieć falowanie".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku