Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

18.04.2016 - "Sztolnie ciśnieniowe w elektrowniach szczytowo-pompowych"

Dr hab. inż. Lesław Zabuski, prof. IBW PAN z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.: "Sztolnie ciśnieniowe w elektrowniach szczytowo-pompowych".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku