Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

18.03.2009 - ”Modelowanie hydro- i morfodynamiki akumulacyjnych plaż – część II”

Dr Jarosław Kapiński z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. ”Modelowanie hydro- i morfodynamiki akumulacyjnych plaż – część II”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku