Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

18.02.2009 - “Propagacja fali wodnej w kanale z bocznymi porowatymi wnękami”

Doc. Wojciech Sulisz z Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli wygłosi wykład pt. “Propagacja fali wodnej w kanale z bocznymi porowatymi wnękami”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku