Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

18.01.2010 - “Ocena zagrożenia i ryzyka osuwiskowego na przykładzie zlewni karpackiej w Beskidzie Niskim”

Dr Teresa Mrozek z Państwowego Instytut Geologiczny w Warszawie – Oddział Karpacki w Krakowie wygłosi gościnny wykład pt. “Ocena zagrożenia i ryzyka osuwiskowego na przykładzie zlewni karpackiej w Beskidzie Niskim”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku