Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

16.05.2016 - "Wpływ składowej pionowej przyspieszenia na stateczność zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie - badania doświadczalne"

Pani mgr inż. Aleksandra Korzec z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt.: "Wpływ składowej pionowej przyspieszenia na stateczność zapór ziemnych obciążonych sejsmicznie - badania doświadczalne".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku