Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

16.05.2007 - “Fale ekstremalne – nowe spojrzenie na stary problem” – część 2

Dr Jerzy Kołodko z Zakładu Mechaniki i Inżynierii Brzegów wygłosi wykład pt. “Fale ekstremalne – nowe spojrzenie na stary problem” – część 2.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku