Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

15.11.2010 - “Long-term evolution of typhoons over Korean Peninsula”

Jihee Oh z National Seoul University w Południowej Korei wygłosi gościnny wykład pt. “Long-term evolution of typhoons over Korean Peninsula”.

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku