Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

15.04.2013 - "Nośność wielkośrednicowych pali wierconych, z iniekcją cementową pod podstawą według patentu Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej - część I"

Mgr inż. Marcin Smyczyński z Zakładu Geomechaniki wygłosi referat pt. "Nośność wielkośrednicowych pali wierconych, z iniekcją cementową pod podstawą według patentu Katedry Geotechniki Politechniki Gdańskiej- część I"

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku