Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk

14.10.2013 - "Przyszłość IBW PAN".

Prof. Andrzej Sawicki, Dyrektor IBW PAN, wygłosi referat pt. "Przyszłość IBW PAN".

Kontakt:

  ul. Kościerska 7, 80–328 Gdańsk, POLSKA

   (+48)58-552-3903, fax (+48)58-552-4211

  sekr@ibwpan.gda.pl

Copyright © 2018, IBW PAN w Gdańsku